Hallinghelse møtte full sal og stort engasjement under folkemøte!

Hallinghelse møtte full sal og stort engasjement under folkemøte!

Hallinghelse ønsker å takke alle som bidro under folkemøtet «Sammen om rusforebyggende innsats i Hallingdal», 8. mai! Sammen er vi sterkere i det rusforebyggende arbeidet, og Hallinghelse vil nå evaluere folkemøtet sammen med deltakerne i panelet. Vi vil og benytte spørsmålene som kom inn og evalueringen fra publikum, aktivt i det videre arbeidet. Vi ser…

Sammen om rusforebyggende innsats i Hallingdal

Sammen om rusforebyggende innsats i Hallingdal

Hallinghelse inviterer til åpent folkemøte, onsdag 8. mai kl 19 på Gol skule:Sammen om rusforebyggende innsats i Hallingdal Du vil møte Arina Aamir – vgs-elev og bystyrerepresentant i Oslo, Ole Reidar Lågrinn – SLT-koordinator, Kari Birgit Møllerplass – Politiet. I tillegg kommer ordfører Heidi Granli og fastlege Ståle Sagabråten, til en panelsamtale.Vi håper å se…

Vi er i innspurten!

Vi er i innspurten!

I disse dager går søknadsfristen ut på diverse tilskuddsmidler, og Hallinghelse har sammen med kommunene vært aktive søknadsskrivere! Vi søker både på nye utviklingsprosjekter, samt videreutvikling av allerede eksisterende kompetansestillinger i Hallinghelse. Vi krysser fingrene og venter i spenning på vedtaksbrev fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren. Følg med, saken oppdateres.

Ferdighetstrening med Mobilt ferdighetsteam

Ferdighetstrening med Mobilt ferdighetsteam

Visste du at med Mobilt Ferdighetsteam i Hallinghelse, kan du og din avdeling få ferdighetstrening på egen avdeling, samtrene rundt tilpassede caser i egen avdeling eller ved øvingsposten på Torpomoen? Det kan øves på prosedyrer enkeltvis som PICC-line, blodprøver, kateterisering, sårstell, måling og observasjoner av vitalia for å nevne noen. Det kan og gjennomføres simulering…

Hallinghelse søker kommunepsykolog!

Hallinghelse søker kommunepsykolog!

Vi har nå ledig 100% fast stilling som kommunepsykolog i Hallinghelse. Kommunepsykologen vil jobbe i Hallinghelse med Torpomoen som felles base, men med utadrettet virksomhet i de 6 kommunene i Hallingdal. Arbeidsoppgavene vil legges på systemnivå med fokus på forebyggende, helsefremmende arbeid og tjenesteutvikling/kvalitetsforbedring. I tillegg vil stillingen inneholde arbeidsoppgaver som veiledning og tverrfaglig samarbeid….

Møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU)

Møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU)

26.01.24 har det vært gjennomført møte i lokalt samarbeidsutvalg, som er et samarbeidsmøte mellom kommunene i Hallingdal og Vestre Viken helseforetak v/ Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu, samt brukerrepresentanter.Hovedtemaene for møtet i dag var beredskap og samhandling psykisk syke barn og voksne. De lokale samarbeidsutvalgene skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt…

Klinisk vurderingskompetanse for sykepleiere på Torpomoen

Klinisk vurderingskompetanse for sykepleiere på Torpomoen

Et studium til sykepleiere som er eller skal bli veiledere ved fleksibel desentralisert sykepleierutdanning USN tilbyr et studium for å styrke sykepleieres vurderingskompetanse i egen yrkesutøvelse og veiledning av sykepleierstudenter og kolleger. Et sentralt omdreiningspunkt er systematisk helsevurderinger og kartlegging av pasientsituasjoner ved bruk av grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV), relevante kartleggingsverktøy og…

Ny fag- og gjennomføringskoordinator i USHT Buskerud

Ny fag- og gjennomføringskoordinator i USHT Buskerud

Atle Handeland fra Gol er Hallingdals nye USHT-kontakt, og arbeider nå 50% i Hallinghelse. Atle er utdannet fysioterapeut og har nå permisjon fra sin jobb som fagleder av fysio- og ergoterapitjenesten i Gol Kommune.  Stillingen han har ut 2024 i Hallinghelse er fag-og gjennomføringskoordinator for USHT Buskerud. USHT Buskerud står for Utviklingssenter for sykehjem og…

Ny prosjektleder i Hallinghelse!

Ny prosjektleder i Hallinghelse!

Britt-Reidun Intelhus fra Hemsedal startet 1. januar opp i en 80% stilling i Hallinghelse, som prosjektleder for prosjektet «Læring og mestring Ung». Midlene kommer fra ordningen «Kommunalt rusarbeid» fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, og målet med prosjektet er å sikre mestringstilbud for ungdom og unge voksne, i tillegg til å se på rusforebyggende tiltak…

Behandling av bulimi og overspisingslidelse (PED-t) i Hallingdal

Behandling av bulimi og overspisingslidelse (PED-t) i Hallingdal

PED-t er et forskningsbasert behandlingstilbud for spiseforstyrrelsene bulimia nevrosa og overspisingslidelse. Å få økt kunnskap om kosthold, spiseforstyrrelsen, erfaringsutveksling og strukturert trening viser gode resultater. Forskningen viser at ca. 50% av tidligere deltakere blir delvis eller helt friske fra sin spiseforstyrrelse. Klinisk ernæringsfysiolog i Hallinghelse, Synne Ystad, forteller at hun gleder seg til å gå…

Ny faglig koordinator i Hallinghelse

Ny faglig koordinator i Hallinghelse

Ninni Dypedokk fra Nesbyen har begynt som faglig koordinator i Hallinghelse. Faglig koordinat i Hallinghelse arbeider med å koordinere de interkommunale samarbeidsnettverkene, oppdateringer av hjemmesiden og arbeider med nye og gamle utviklingsprosjekter for å sikre likeverdige helsetjenester til innbyggerne i Hallingdal. Ninni har også et ansvar for kursihallingdal.no og sikre de ansatte i kommunene kompetanseheving…

Hallinghelse fyller 10år!

Hallinghelse fyller 10år!

Hallinghelse så dagens lys i 2013 og har nå eksistert i 10år! Fra å være tre faste ansatte i deltidsstillinger i 2013, består Hallinghelse i dag av tolv faste ansatte. Hallinghelse har gjennom ti år jobbet med ulike interkommunalt med utviklingsprosjekter innen helse- og omsorgtjenestene til det beste for alle som som bor i Hallingdal….

Hallinghelse har fått ny nettside!

Hallinghelse har fått ny nettside!

Velkommen til den nye nettsiden til Hallinghelse! Her håper vi at du vil finne det du trenger av informasjon om Hallinghelse og hva vi jobber med. Det skal være enkelte å finne ut hva vi har av kompetanse og hva vi kan tilbyr til kommunene i Hallingdal. Har du er spørsmål til en av våre…

End of content

End of content