Hallinghelse møtte full sal og stort engasjement under folkemøte!

Hallinghelse ønsker å takke alle som bidro under folkemøtet «Sammen om rusforebyggende innsats i Hallingdal», 8. mai!

Sammen er vi sterkere i det rusforebyggende arbeidet, og Hallinghelse vil nå evaluere folkemøtet sammen med deltakerne i panelet. Vi vil og benytte spørsmålene som kom inn og evalueringen fra publikum, aktivt i det videre arbeidet. Vi ser at erfaringsdeling, og at vi prater åpent om rus er viktige elementer i det forebyggende arbeidet.

Arina Aamir oppfordret alle foreldre til å våge å tro at ens eget barn kan prøve illegale rusmidler.
Ole Reidar Lågrinn påpeker viktigheten av at vi som voksne må være gode rollemodeller, «påskrudd» og nysgjerrige.
Kari Birgit Møllerplass minner om at politiet trenger informasjon fra innbyggerne, og at en er velkommen til å ringe også ved mistanke.

Vil minne om å holde av datoen for Folkehelseforum ung 2024, onsdag 28. august. Mer informasjon vil bli delt her på nettsiden, og andre aktuelle medier.

Les artikkel om folkemøtet i Hallingdølen:
Arina (18) om ungdom og rus: – Det viktigaste er ikkje lenger å førebygge, men å bekjempe. For det skjer her og no (hallingdolen.no)