Ernæring

I Hallinghelse er det ansatt en klinisk ernæringsfysiolog (KEF) som en ressurs for helsepersonell i Hallingdal. Klinisk ernæringsfysiolog bidrar med økt ernæringskompetanse gjennom kursing, undervisning, veiledning og utvikling av informasjonsmateriell.

Videre kan klinisk ernæringsfysiolog være delaktig i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av kommunale og interkommunale ernæringsrutiner. Målet er å bedre det systematiske ernæringsarbeidet i tråd med nasjonale føringer og anbefalinger.

Klinisk ernæringsfysiolog bidrar med sin kompetanse inn mot ansatte i hele helsetjenesten. Det kan være alt fra kunnskapsheving blant de ansatte på et sykehjem om ernæring til skrøpelige eldre til kunnskapshevning om spedbarnsernæring til de ansatte på helsestasjonen. KEF bidrar også med sin kompetanse inn i undervisning om ernæring til ansatte, pårørende og pasienter med behov for tilpasset ernæring.
Klinisk ernæringsfysiolog i Hallinghelse er også tilknyttet Hallingdal Sjukestugu og poliklinikken.