Trygg oppvekst

I Hallingdal skal det være trygt og godt å vokse opp for alle barn og unge, men likevel er det ikke alltid det for alle. På nettsiden www.tryggoppvekstihallingdal.no kan barn og unge som har det vanskelig, voksne og ansatte i Hallingdal finne informasjon om hva de kan gjøre hvis de er bekymret for et barn.

Trygg oppvekst startet som er prosjekt i Ål og Hemsedal kommune i 2018. Siden den gang har Hol, Gol, Nesbyen og Flå kommune også startet arbeidet med Trygg oppvekst. Trygg oppvekst er utviklet for at vi i Hallingdal på en systematisk måte tidlig skal kunne identifisere barn og unge som har utfordringer og sette i gang tiltak. Det skal ikke være tilfeldig og avhengig av enkelt personer om barn og unge får den hjelpen som de trenger.

I prosjektperioden ble det i Trygg oppvekst laget en samhandlingsmodell på tre nivåer; kommunalt nivå, etat/sektornivå og individnivå. Denne modellen er utviklet for ansatte i kommunene og viser hvordan en skal jobbe med å sikre en god oppvekst for barn og unge i Hallingdal på alle nivåer i kommunene. På individ nivå er det laget en handlingsveileder etter modellen bedre tverrfaglig innsats (BTI-modellen) som beskriver konkret hva den enkelte ansatte i kommunen skal gjøre når h*n er bekymret for et barn eller en ungdom.

Koordinator for Trygg oppvekst i Hallinghelse jobber for kommunene Ål, Hemsedal, Flå og Hol. Hovedoppgaven til koordinator er å implementere og videreutvikle samhandlingsmodellen og handlingsveilederen i de fire kommunene. I tillegg bidrar koordinator med opplæring og veiledning i samhandlingsmodellen og handlingsveilederen for ansatte som jobber i helse- og omsorgsektoren og i oppvekstsektoren.