Læring og mestring

Læring og mestringstilbud skal hjelpe den enkelte til å mestre sitt eget liv, relatert til de helseutfordringene livet kan gi oss; akutt eller over tid. I Hallingdal er utvikling av læring og mestringstilbudene, et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, brukerorganisasjoner og frivilligheten.

Koordinator for læring og mestring i Hallinghelse holder sammen med kursholdere i kommunene jevnlig mestringskurs. Alle som bor i Hallingdal kan være med på kursene og det er gratis å være med.

Koordinator arbeider også med å få etablert selvhjelpsgrupper i Hallingdal. Dette gjøres sammen med et interkommunalt nettverk som består av ansatte i kommunene, frivilligsentralen, frivillige organisasjoner og ildsjeler. Arbeidet med selvhjelpsgrupper kan du se mer om på facebooksidene Selvhjelp i Hallingdal | Facebook.

Koordinator for læring og mestring administrer også nettsiden www.kursihallingdal.no og hjelper deg gjerne legge ut helserelaterte kurs, seminarer/webinarer og selvhjelpsgrupper til innbyggere i Hallingdal.