E-helse og velferdsteknologi

E-Helse og velferdsteknologi har stor sammenheng. E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å bedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre brukeren livskvalitet og verdighet. Velferdsteknologi skal dermed bidra til økt trygghet samtidig som det kan forbedre kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Koordinator for E-helse i Hallingdal har ansvaret for å samordne arbeidet rundt e-helse og velferdsteknologi i Hallingdal. Det jobbes tett sammen med lokale e-helse og velferdsteknologiressurser i alle kommunene i Hallingdal, der man i fellesskap jobber for best mulig utnyttelse av velferdsteknologi, samt ivaretar alle aspekter i det å benytte teknologien ute i kommunene. I tillegg samarbeider koordinator med andre faggrupper i Hallingdal for å samordne og bedre bruken av både e-helse og velferdsteknologi til det beste for innbyggerne i Hallingdal.