Møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU)

26.01.24 har det vært gjennomført møte i lokalt samarbeidsutvalg, som er et samarbeidsmøte mellom kommunene i Hallingdal og Vestre Viken helseforetak v/ Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu, samt brukerrepresentanter.
Hovedtemaene for møtet i dag var beredskap og samhandling psykisk syke barn og voksne.

De lokale samarbeidsutvalgene skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av strategisk samarbeidsutvalg, og på den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ.
Du kan lese mer om dette her: Samhandling – Vestre Viken HF

Bilde av arbeidsgruppa i LSU, fra høyre: Christoffer Boge (samhandlingsleder/kommuneoverlege), Marit Øen Li (Avdelingsjef HSS/samhandlingssjef), Kitty Line Scheen ( Seksjonsleder Ringerike DPS, avd Hallingdal) og Borghild Ulshagen (kommunalsjef helse og omsorg, Ål kommune)