Fag og utvikling

Hallinghelse jobber med fag og utvikling innen helse gjennom prosjektarbeid, nettverksarbeid, kursing, undervisning, veiledning og ferdighetstrening. Vi er opptatt av og etterstreber å være tilgjengelige for kommunene og møte deres behov for fag og utvikling ute i tjenestene.

Prosjektarbeid
Prosjekter som driftes av Hallinghelse er interkommunale og utarbeides sammen med alle kommunene. Det søkes om tilskudd til prosjekt og prosjektet settes i gang når det er avdekket et behov for utvikling eller innovasjon.

Nettverksarbeid
I Hallingdal har vi flere interkommunale nettverk. I nettverkene deler deltakerne erfaring og kompetanse. Det jobbes også sammen om ulike felles problemstillinger og utviklingsmuligheter. Hallinghelse er deltakende i mange av nettverkene og drifter også noen av disse.

Kursing/undervisning/ferdighetstrening
Hallinghelse arrangerer ulike fagdager, webinar og kurs i ulike former innenfor mange fagfelt. Vi utvikler dette ut ifra meldt behov, gjennom kartlegginger og på bestilling.

Veiledning
Hallinghelse tilbyr veiledning innenfor flere fagområder på ulike problemstillinger. Dette foregår til faste møtetider og på bestilling.

Fag- og gjennomføringskoordinator USHT
I Hallinghelse sitter fag- og gjennomføringskoordinator for Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) for Viken (Buskerud), med ansvar for Hallingdal i en 50% stilling som driftes av midler fra helsedirektoratet.


USHT er pådriver for kvalitetsforbedring av fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsformidling og implementering av nye løsninger fra nasjonale føringer og lokale behov. Stillingen som fag- og gjennomføringskoordinator har blant annet ansvar for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemning og velferdsteknologi.