Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern er et interkommunalt samarbeid mellom Hallingdals kommunene og tre kommunene i Valdres; Etnedal, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. Miljøretta helsevern utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse. For mer om informasjon om Miljøretta helsevern se gjerne deres nettside www.mhvh.no.

Miljøretta helsevern utfører tilsyn på vegne av kommunene i barnehager, skoler, svømmehaller, frisører og på campingplasser for å nevne noe. Det samarbeides tett med kommuneoverlegene i kommunene. En del av jobben til miljøretta helsevern er også å gi råd innenfor fagområdet deres til kommunene, bedrifter og privatpersoner.