Mobilt ferdighetsteam 

Mobilt Ferdighetsteam er et team som jobber ut mot kommunalt ansatte i Hallingdal med mål om å gi økt kompetanse i praktiske ferdigheter, kommunikasjon og konflikthåndtering. Vi jobber med ferdighetstrening, casetrening, simulering og undervisning basert på kartleggingsundersøkelser og konkrete bestillinger fra kommunene.

Mobilt ferdighetsteam startet som er prosjekt, som skulle bistå kommunene i praktisk opplæring hovedsaklig i sykepleieprosedyrer til helsepersonell. Mobilt Ferdighetsteam har i dag utviklet seg til et team bestående av to faste stillinger i 40 %, samt en programstilling rettet mot psykisk helse på 3 år i 50 %.

Teamet har sertifiserte instruktører innen HHLR, GHLR og DHLR (ulike former for kurs i hjerte-lunge-redning). Det jobbes med å trygge personell i kommunene ved prosedyretrening via ferdighetstrening, casetrening og simulering.
Mobilt ferdighetsteam, psykisk helse, jobber mot kompetanseheving innen konflikthåndtering, kommunikasjon og vold og trusler.

Kompetansehevingen og ferdighetstreningen foregår i ulike former: Fysisk ferdighetstrening i avdelingene eller på egnet kurssted, kursing i form av fagdager, webinarer, ferievikaropplæring og undervisning.

For å bestille ferdighetstrening/kurs ta kontakt direkte med oss eller benytt
Fagkurs ansatte Hallingdal (pameldingssystem.no)