Ny prosjektleder i Hallinghelse!

Britt-Reidun Intelhus fra Hemsedal startet 1. januar opp i en 80% stilling i Hallinghelse, som prosjektleder for prosjektet «Læring og mestring Ung». Midlene kommer fra ordningen «Kommunalt rusarbeid» fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, og målet med prosjektet er å sikre mestringstilbud for ungdom og unge voksne, i tillegg til å se på rusforebyggende tiltak regionalt i Hallingdal.

Britt-Reidun har lang fartstid fra de kommunale hjelpetjenestene, både fra Hemsedal Kommune, Gol kommune, NAV og IPS UNG, og det er flott at hun vil bidra til det regionale arbeidet i Hallingdal gjennom Hallinghelse med sin kompetanse.

Prosjektmidlene er gitt på en treårig ordning, og Britt-Reidun skal arbeide med prosjektet ut 2025. Målgruppen er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-25, og kommer som et resultat av at kommunene har ønsket et tydeligere fokus på mestringstilbud for de under 18 år.

Å lære seg å mestre livet slik det er, er en kunnskap vi har bruk for hele livet. Noen opplever vanskelige situasjoner, endring i livssituasjon eller sykdom hos seg selv eller sine nære, som gjør at ting kan bli vanskelig og tøft en periode. Å kjenne til, og å bruke, de riktige verktøyene for å komme seg videre i livet er essensielt, og spesielt viktig for gruppen som hører til morgendagens voksne.