Klinisk vurderingskompetanse for sykepleiere på Torpomoen

Et studium til sykepleiere som er eller skal bli veiledere ved fleksibel desentralisert sykepleierutdanning

USN tilbyr et studium for å styrke sykepleieres vurderingskompetanse i egen yrkesutøvelse og veiledning av sykepleierstudenter og kolleger. Et sentralt omdreiningspunkt er systematisk helsevurderinger og kartlegging av pasientsituasjoner ved bruk av grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV), relevante kartleggingsverktøy og kommunikasjon. Det vektlegges fleksible og digitale lærings- og undervisningsmetoder for å oppnå læringsutbyttene, men fysisk samling er også vektlagt for å lære å anvende undersøkelsesteknikkene: inspeksjon, auskultasjon, palpasjon og perkusjon, og gjennomføre de ulike undersøkelsesfokusene i G-SKUV.

Studiet vektes med 7,5 studiepoeng. Det går over ett semester med tre samlinger, med oppstart i februar. Det avsluttes med digital muntlig eksamen. 

Søknadslink sendes ut til kontaktpersoner i hver kommune som dekkes av fleksisykepleie.