Kommunepsykolog

Kommunepsykologen i Hallinghelse arbeider på systemnivå med tjeneste- og fagutvikling innenfor psykisk helse i Hallingdal. Kommunepsykologen tilbyr helsepersonell i helsetjenestene undervisning og veiledning. Veiledningen legges opp ut ifra tjenestene sine ønsker og behov. 

I 2020 kom det inn i lovverket et krav om at de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ha knyttet til seg en psykologkompetanse. Kommunene i Hallingdal valgte å gå samme om dette og det ble ansatt en kommunepsykolog i Hallinghelse. Kommunepsykologen har faste dager ute i hver av kommunene der det legges opp til veiledning i grupper og i noen tilfeller også veiledning en til en. Som en del av arbeidet er også kommunepsykologne delaktig som arrangør av ulike kurs og fagdager innenfor fagfeltet. Kommunepsykologen er også delaktig i interkommunale fora innenfor psykisk helse. 

Kommunepsykologen har ikke et tilbud om utredning, kartlegging og behandling av psykiske lidelser.

Per 1.1.24 har vi i Hallinghelse ikke kommunepsykolog, men er i gang med rekruttering.