Hallinghelse er et interkommunalt helsesamarbeid mellom kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. På vegne av kommunene skal Hallinghelse ta initiativ til og koordinere fag- og utviklingsprosjekter innen helse og omsorg med mål om å sikre likeverdige helsetjenester i Hallingdal. Hallinghelse jobbe også for godt samarbeid og samhandling mellom kommunene i Hallingdal og Vestre Viken helseforetak.

Hallinghelse ble opprettet i 2013 og gjennom politiske vedtak videreutviklet og utvidet i 2019. Hallinghelse har gjennom de siste 10 årene hatt ansvaret for gjennomføring av flere utviklingsprosjekter med ekstern, økonomisk støtte. De senere år har også kommunene valgt å samarbeide om kompetansestillinger som kommunene er for små til ha selv, men som man ser at regionen og helsetjenestene i kommunene kan dra stor nytte av. Dette har gjort at Hallinghelse er et spennende og innovativt fagmiljø. Hallinghelse har sine lokaler på Torpomoen i Ål kommune og er driftet i en vertskommunemodell med Ål kommune som vertskommune.

Hallinghelse får sitt oppdrag fra helse- og omsorgslederforum som består av kommunalsjefene for helse- og omsorg i de seks kommunene i Hallingdal. Daglig leder for Hallinghelse er i tett dialog med helse- og omsorgslederforum og har fast innpass på møter i forumet.

Hvis det er noe du lurer på om Hallinghelse kan du ta kontakt med oss på e-post hallinghelse@hallingdal.no.