Hallinghelse søker kommunepsykolog!

Vi har nå ledig 100% fast stilling som kommunepsykolog i Hallinghelse. Kommunepsykologen vil jobbe i Hallinghelse med Torpomoen som felles base, men med utadrettet virksomhet i de 6 kommunene i Hallingdal.

Arbeidsoppgavene vil legges på systemnivå med fokus på forebyggende, helsefremmende arbeid og tjenesteutvikling/kvalitetsforbedring.

I tillegg vil stillingen inneholde arbeidsoppgaver som veiledning og tverrfaglig samarbeid.

Du vil være med på å utforme stillingen og arbeidsoppgavene i samarbeid med arbeidsgiver og styringssignal og behov i kommunene.

Arbeidsoppgavene i det interkommunale samarbeidet knyttet til Hallinghelse, innebærer en rekke muligheter, som:

  • Deltaker/rådgiver/veileder i interkommunale prosjekter i Hallingdal.
  • Bidra til tjenesteutvikling, utviklingsprosjekter, og bistå kommunene i planarbeid på systemnivå.
  • Samarbeid med helseforetakets poliklinikk på Hallingdal sjukestugu (både for voksne og BUP) om å videreutvikle tilbudene i Hallingdal.

Søknadsfrist for stillingen er 1.3.24!

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder i Hallinghelse, Iselin Haugo Stavn: iselin@hallingdal.no

Lenke til utlysningstekst finner du her: https://aal.easycruit.com/vacancy/3300391/204001?iso=nn