Kommuneoverlege og samhandlingsleder

Samhandlingsleder er en felles representant for alle kommunene i Hallingdal, i møte med våre mange samarbeidspartnere. Dette inkluderer deltakelse i Lokalt Samarbeidsutvalg (LSU), som også inkluderer brukerrepresentanter og spesialisthelsetjenestene. Felles kommuneoverlege er en styrking av det regionale samarbeidet på de samfunnsmedisinske områdene.

Kommuneoverlegens hovedoppgave er rådgivning på alle kommunale områder med betydning for folkehelsen. I tillegg har kommunelegen spesielt ansvar for smittevern, miljørettet helsevern og helseberedskap.

Samhandlingsleder er også talsperson og omdømmebygger opp mot sentrale helsestyresmakter, fylkeskommune, statsforvalteren og nasjonale kompetansemiljø.
Kommuneoverlegene skal gjennom sitt arbeid bidra til at befolkningen får forsvarlige og gode helsetjenester i Hallingdal. De lokale kommuneoverlegene har samme funksjon som tidligere.