Folkehelse

Interkommunal folkehelsekoordinator i Hallinghelse har ansvar for å ha oversikt over de folkehelseutfordringene som finnes i Hallingdal og sammen med kommunene jobbe for å fremme folkehelsearbeidet i dalen. Interkommunal folkehelsekoordinator jobber tett sammen med Folkehelsegruppa i Hallingdal.

Interkommunal folkehelsekoordinator har ansvar for interkommunale prosjekter og arbeidsområder innenfor folkehelse og samarbeider tett med folkehelsegruppa i Hallingdal.

Folkehelsegruppa i Hallingdal består av en person fra hver av kommune som har ansvar for folkehelse. Det er jevnlig møter i folkehelsegruppa der saker som er aktuelle på tvers av kommunene tas opp. Folkehelsegruppa jobber for helhetlig, strategisk og systematisk folkehelsearbeid i kommunene.