Hallinghelse søker kommunepsykolog!

Hallinghelse søker kommunepsykolog!

Vi har nå ledig 100% fast stilling som kommunepsykolog i Hallinghelse. Kommunepsykologen vil jobbe i Hallinghelse med Torpomoen som felles base, men med utadrettet virksomhet i de 6 kommunene i Hallingdal. Arbeidsoppgavene vil legges på systemnivå med fokus på forebyggende, helsefremmende arbeid og tjenesteutvikling/kvalitetsforbedring. I tillegg vil stillingen inneholde arbeidsoppgaver som veiledning og tverrfaglig samarbeid….

Ny fag- og gjennomføringskoordinator i USHT Buskerud

Ny fag- og gjennomføringskoordinator i USHT Buskerud

Atle Handeland fra Gol er Hallingdals nye USHT-kontakt, og arbeider nå 50% i Hallinghelse. Atle er utdannet fysioterapeut og har nå permisjon fra sin jobb som fagleder av fysio- og ergoterapitjenesten i Gol Kommune.  Stillingen han har ut 2024 i Hallinghelse er fag-og gjennomføringskoordinator for USHT Buskerud. USHT Buskerud står for Utviklingssenter for sykehjem og…

Ny prosjektleder i Hallinghelse!

Ny prosjektleder i Hallinghelse!

Britt-Reidun Intelhus fra Hemsedal startet 1. januar opp i en 80% stilling i Hallinghelse, som prosjektleder for prosjektet «Læring og mestring Ung». Midlene kommer fra ordningen «Kommunalt rusarbeid» fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, og målet med prosjektet er å sikre mestringstilbud for ungdom og unge voksne, i tillegg til å se på rusforebyggende tiltak…

Behandling av bulimi og overspisingslidelse (PED-t) i Hallingdal

Behandling av bulimi og overspisingslidelse (PED-t) i Hallingdal

PED-t er et forskningsbasert behandlingstilbud for spiseforstyrrelsene bulimia nevrosa og overspisingslidelse. Å få økt kunnskap om kosthold, spiseforstyrrelsen, erfaringsutveksling og strukturert trening viser gode resultater. Forskningen viser at ca. 50% av tidligere deltakere blir delvis eller helt friske fra sin spiseforstyrrelse. Klinisk ernæringsfysiolog i Hallinghelse, Synne Ystad, forteller at hun gleder seg til å gå…

Ny faglig koordinator i Hallinghelse

Ny faglig koordinator i Hallinghelse

Ninni Dypedokk fra Nesbyen har begynt som faglig koordinator i Hallinghelse. Faglig koordinat i Hallinghelse arbeider med å koordinere de interkommunale samarbeidsnettverkene, oppdateringer av hjemmesiden og arbeider med nye og gamle utviklingsprosjekter for å sikre likeverdige helsetjenester til innbyggerne i Hallingdal. Ninni har også et ansvar for kursihallingdal.no og sikre de ansatte i kommunene kompetanseheving…

End of content

End of content