Vi er i innspurten!

Vi er i innspurten!

I disse dager går søknadsfristen ut på diverse tilskuddsmidler, og Hallinghelse har sammen med kommunene vært aktive søknadsskrivere! Vi søker både på nye utviklingsprosjekter, samt videreutvikling av allerede eksisterende kompetansestillinger i Hallinghelse. Vi krysser fingrene og venter i spenning på vedtaksbrev fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren. Følg med, saken oppdateres.

Ferdighetstrening med Mobilt ferdighetsteam

Ferdighetstrening med Mobilt ferdighetsteam

Visste du at med Mobilt Ferdighetsteam i Hallinghelse, kan du og din avdeling få ferdighetstrening på egen avdeling, samtrene rundt tilpassede caser i egen avdeling eller ved øvingsposten på Torpomoen? Det kan øves på prosedyrer enkeltvis som PICC-line, blodprøver, kateterisering, sårstell, måling og observasjoner av vitalia for å nevne noen. Det kan og gjennomføres simulering…

Møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU)

Møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU)

26.01.24 har det vært gjennomført møte i lokalt samarbeidsutvalg, som er et samarbeidsmøte mellom kommunene i Hallingdal og Vestre Viken helseforetak v/ Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu, samt brukerrepresentanter.Hovedtemaene for møtet i dag var beredskap og samhandling psykisk syke barn og voksne. De lokale samarbeidsutvalgene skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt…

Klinisk vurderingskompetanse for sykepleiere på Torpomoen

Klinisk vurderingskompetanse for sykepleiere på Torpomoen

Et studium til sykepleiere som er eller skal bli veiledere ved fleksibel desentralisert sykepleierutdanning USN tilbyr et studium for å styrke sykepleieres vurderingskompetanse i egen yrkesutøvelse og veiledning av sykepleierstudenter og kolleger. Et sentralt omdreiningspunkt er systematisk helsevurderinger og kartlegging av pasientsituasjoner ved bruk av grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (G-SKUV), relevante kartleggingsverktøy og…