Nettverk i Hallingdal

Hallinghelse koordinerer og bistår i flere interkommunale helsenettverk. For kommunene i Hallingdal er det viktig å samarbeide på tvers av kommunegrensene for å sikre god kvalitet og utvikling av helsetjenestene. Flere av disse nettverkene møtes flere ganger i året, og gjennomgår felles kompetanseheving gjennom kurs, eller utarbeider nye retningslinjer, samarbeid eller bistår i utvikling av nye prosjekter for regionen.

Nettverkene driftes som hovedregel av faglig koordinator i Hallinghelse, i samråd med de andre kompetansestillingene hos oss.

Nettverk vi koordinerer:

  • Koordinerende Enhet-Nettverk (KE-nettverket i Hallingdal)
  • Hverdagsrehabiliteringsnettverket i Hallingdal
  • Barn som pårørende-nettverket i Hallingdal
  • Kompetanseutvalget for helse i Hallingdal
  • Tjenestetildelingsnettverket i Hallingdal
  • Folkehelsegruppa i Hallingdal
  • Brukerrådet i Hallingdal

I tillegg møter Hallinghelse i nettverk for frisklivssentralene.

For spørsmål om nettverksarbeid eller mer informasjon, ta kontakt!